Úvod:


Roveři jsou věková skupina kluků, kteří již prošli věkovými kategoriemi vlčat a skautů, a chtějí se pouštět do větších dobrodružství.

Zpravidla se jedná o kluky od 15 let, kteří svou aktivitou a přístupem prokázali, že si dokáží sami „řídit svůj člun“. Je jim umožněno aktivně se podílet na směřování střediska a tak mohou navštěvovat jednání Střediskové rady.

Roveři jsou také střediskem vysíláni do vzdělávacích kurzů Junáka a jsou aktivními prvky družin na pozicích rádců až vedoucích oddílů.


Členové:


Z našich akcí:

Skautské odpoledne 2015

Po stopách skautského odboje 2016

Expedice Roháče 2016